DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon-Vizyon

Misyon: 

İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait, atıl durumdaki beşeri, bilimsel ve fiziki kapasiteyi  etkin bir biçimde kullandırmak suretiyle elde edilecek gelirlerin artması ve adil bir biçimde dağıtılması için yenilikçi, ulaşılabilir,  hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır.
 

Vizyon:

Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan döner sermaye işletmelerinde yürütülen hizmetlerin bir standardının bulunmamasına rağmen, örnek alınan uygulamalarıyla standart oluşturan bir Döner Sermaye İşletmesi olmaktır.