DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon-Vizyon

Misyon: İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait, atıl durumdaki beşeri, bilimsel ve fiziki kapasiteyi  etkin bir biçimde kullanılmak suretiyle elde edilecek gelirlerin artması ve adil bir biçimde dağıtılması için yenilikçi, ulaşılabilir,  hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır.
 

Vizyon: Üniversiteler bünyesinde kurulan döner sermayelerde yürütülen hizmetlerin bir standardı olmadığı Ülkemizde, örnek alınan uygulamalarıyla standart oluşturan bir Döner Sermaye İşletmesi olmaktır.