DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon-Vizyon

Misyon: 

İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait, atıl durumdaki beşeri, bilimsel ve fiziki kapasiteyi  etkin bir biçimde kullandırmak suretiyle elde edilecek gelirlerin artması ve adil bir biçimde dağıtılması için yenilikçi, ulaşılabilir,  hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır.
 

Vizyon:

Gerek mevzuatın takibi, tahlili ve tesisi noktasında gerekse evrensel işletmecilik ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerde; doğru, güvenilir, hızlı, yenilikçi, akılcı, kaliteli ve mevzuata uygun uygulamalarıyla alanında standart oluşturan ve Ülke çapında örneklik teşkil eden bir döner sermaye işletmesi olmak.