DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkında

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak kurulmuş olup; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 07 Ekim 2012 tarih ve 28434 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN KURULUŞ AMACI:

Üniversitemizin temel hizmet ve faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla, varsa kapasite fazlasını değerlendirerek üretim yapılması ve üretilen mal veya hizmetin piyasaya satılması sonucu Ülkemize, Üniversitemize, ilgili birime ve üretime katkısı olan akademik personele ek gelir sağlamak.

Bir faaliyetin döner sermaye faaliyeti olarak değerlendirilebilmesi için;

1. Ortada bir kapasite fazlası bulunmalı,

2. Bu ek üretim, Üniversitemizin esas faaliyetlerini aksatmamalı,

3. Kapasite fazlasının, piyasa değeri olan bir mal veya hizmet üretimine yönetilebilmelidir.