DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Banka Bilgileri

LÜTFEN DİKKAT!

1- Ödeme yapılmadan önce, alınan mal veya hizmetin döner sermaye kapsamında olduğu mutlaka teyit edilmelidir.

2- Açıklamalar kısmına; ödeme yapan kişinin isim veya unvanının, ödemenin yapılma amacının ve ödemenin muhatabının mutlaka yazılması gerekmektedir. Başka bir deyişle açıklama kısmından; ödemenin kim tarafından, ne için ve kime yönelik olduğu anlaşılması gerekmektedir.  

3- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Döner Sermayesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi farklı kurumlardır. Ödeme yaparken bu hususa dikkat edeniz. 

4- Kurs ücreti yatıracaklar için, kursu düzenleyen birimin, dekonttaki açıklama alanının yetersiz kalacağı düşünülerek, her kurs ve dönem için ayırt edici olacak şekilde kodlar belirlenmesi karışıklığı asgariye indircektir. 

TÜRK LİRASI HESABI  

Hesap Adı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Banka Adı    T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube Adı   Çemenzar Şubesi
Şube Kodu    900
Uluslararası Hesap Numarası TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

USD HESABI 

Hesap Adı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Banka Adı  T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube Adı Çemenzar Şubesi
Şube Kodu 900
Uluslararası Hesap Numarası  TR 4200 0100 0900 6363 0679 5011 
Swift Kodu TCZBTR2A

EUR HESABI 

Hesap Adı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Banka Adı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube Adı  Çemenzar Şubesi
Şube Kodu 900
Uluslararası Hesap Numarası   TR 8500 0100 0900 6363 0679 5013
Swift Kodu TCZBTR2A