DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİTİ

01.10.2020

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve  5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yeni Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinde yer alan; "Yükseköğretim kurumları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler." hükmü gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, yeni Yönetmeliğe uygun olmayan maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle yeni Yönetmeliğe uyumlu halge getirilmiştir. Söz konusu değiliklik 01/10/2020 tarihli ve 31261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.