DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim/Kurs/Sınav Bitiş Yazılarına Eklenmesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

01.10.2020

Eğitim/Kurs/Sınav Bitiş Yazılarına Eklenmesi Gereken Belgeler:

Tamamlanan eğitim/kurs ve sınav faaliyetlerinde, katkısı bulunanlara döner sermaye mevzuatı çerçevesinde ödeme yapabilmek için aşağıdaki bilgi ve belgelerin, EBYS üzerinden gönderilecek, kurs/eğitim/sınav bitiş yazılarına eklenmesi gerekmektedir.

  • Katkı Oranları Listesi (Bu formu Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün web sayfasında formlar kısmında bulabilirsiniz. Bu formdaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.)
  • Tamamlanan eğitimin/kursun/sınavın düzenlenmesine dayanak teşkil eden Yönetim Kurulu Kararı,
  • İlgili eğitim/kurs/sınav faaliyeti hizmet bedelinin tespitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı,
  • Katılımcı Listesi (Bu listede, katılan kişilerin isim ve soyisimleri ile yatırdıkları ücretler ve ücret yatırma tarihleri ayrıntılı olarak bildirilmelidir. Ücretler taksitli olarak yatırmış ise bu bilgi ayrıntılı olarak listede gösterilmelidir.)
  • Tamamlanan eğitim/kurs/sınavda görev yapan öğretim elemanlarının görevlendirildiğine dair belge. 

Not: Döner sermaye faaliyetleri kapsamında hizmet alanlara fatura düzenlenebilmesi için en geç ilgili eğitim/kurs/sınav hizmeti tamamlandığı tarihte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün web sayfasında formlar kısmında bulunan Fatura Talep Formunun eksiksiz olarak doldurularak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu formun teslim edilmemesinden kaynaklanan sorumluluk eğitim/kurs/sınav faaliyetini düzenleyen birim sorumlularına ait olacaktır.