DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hoş Geldiniz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak kurulmuş olup; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 07 Ekim 2012 tarih ve 28434 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.